forsiden.jpg

Referanser


 • Vi var med på ombyggingen fra rekeindustrien Uniprawns til dagens Lerøy Aurora på Skjervøy
 • Troms Fylkeskommune
 • Skjervøy Kommune
 • Nordreisa Kommune
 • Kvænangen Kommune
 • Kåfjord Kommune
 • MALTHUS Tromsø
 • Arnøy Laks AS
 • Robert Wilhelmsen, enebolig
 • Svein Rune Strømnes, enebolig
 • NOFI Oppdrettsservice AS - Notvaskeriet Skjervøy
 • Rohav AS
 • Grethe Kristiansen og Kurt Michalsen; totalrenovering bad
 • AF Gruppen Energi & Miljøteknikk
 • Burfjord Barnehage, nybygg med sprinkleranlegg, vannbåren varme og sanitæranlegg
 • Mesterbygg Nord AS
 • Lilleborg Proffesjonal AS

Nord Troms Rør AS

Besøksadresse:
Strandveien 90
9180 Skjervøy

Postadresse:
Postboks 87
9189 Skjervøy

Tlf:
464 46 985

E-post:
post@nordtromsror.no