Tjenester

Rehabilitering av bad og vaskerom

Nybygg, enebolig etc.

Hytteprosjekter

Staking av tette avløp

Tining av frossent vannrør

Sveising

Kjerneboring

Varmepumper

Leveranser av utstyr/slanger til industri

Behjelpelig med div. søknader ang. utslipptillatelse etc.

Nord Troms Rør AS

Besøksadresse:
Strandveien 90
9180 Skjervøy

Postadresse:
Postboks 87
9189 Skjervøy

Tlf:
464 46 985

E-post:
post@nordtromsror.no